ชื่อพระ :
พระพุทธรูปยืน สมัยอยุธยา ศิลปะบ้านพลูหลวง สูง 22 นิ้ว
รายละเอียด :
ราคา :
ชื่อร้าน :
โทร :

081- 3017299

วันที่ลงข้อมูล :

2017-03-25

ผู้เข้าชม :
205 คน